ČAMAJ Transport

Kontakt

camajtransport@camajtransport.sk

+421 905 615 276
+421 55 6962 807

Imrich Čamaj - SZČO od roku 1990

Od roku 2013 zápis do Obchodného registra Okresného súdu Košice I., oddiel: Firma, Vložka č. 2602/V
IČO: 107 016 72
IČ DPH: SK102 065 3777


ČAMAJ Transport s.r.o.

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, Vložka č. 16 150/V
IČO: 365 894 46
IČ DPH: SK202 194 9622

Napíšte nám